Idomeni camp- Greek/Macedonian border  2016

Idomeni camp- Greek/Macedonian border

2016

 Idomeni camp- Greek/Macedonian border  2016

Idomeni camp- Greek/Macedonian border

2016

 Idomeni camp- Greek/Macedonian border  2016

Idomeni camp- Greek/Macedonian border

2016

 Idomeni camp- Greek/Macedonian border  2016

Idomeni camp- Greek/Macedonian border

2016

 Idomeni camp- Greek/Macedonian border  2016

Idomeni camp- Greek/Macedonian border

2016

 refugee boat run aground Lesvos, Greece  2016

refugee boat run aground Lesvos, Greece

2016

 lifevest graveyard on Lesvos, Greece

lifevest graveyard on Lesvos, Greece

 Moria refugee camp Lesvos, Greece  2016

Moria refugee camp Lesvos, Greece

2016

 Moria refugee camp Lesvos, Greece

Moria refugee camp Lesvos, Greece

 Idomeni camp- Greek/Macedonian border  2016

Idomeni camp- Greek/Macedonian border

2016

 Idomeni camp- Greek/Macedonian border  2016

Idomeni camp- Greek/Macedonian border

2016

Welcome

Welcome

Moria refugee camp Lesvos, Greece

2016